Veel vissers hebben populaire vangstbestekken verloren zien gaan als gevolg van de aanleg van windmolenparken op zee

 

 

 

 

CO2 REDUCTIE

CO2 uitstoot op zee

De uitstoot van CO2 moet teruggedrongen worden om een te grote impact op het klimaat te voorkomen. De Nederlandse kottervloot heeft op dat vlak al grote stappen weten te zetten. Afgezien van het feit dat het totale brandstofverbruik ten opzichte van twintig jaar geleden sterk is afgenomen als gevolg van een uitgedunde vloot, heeft de introductie van het innovatieve pulstuig voor een extra daling gezorgd. Dit vistuig vergt aanzienlijk minder vermogen omdat het veel lichter in gewicht is, aerodynamisch van vorm en het bodemcontact nagenoeg verwaarloosbaar is. Minder brandstofverbruik betekent dus ook minder CO2 uitstoot. Kortom op basis van investeringen in innovaties aan boord en aan de vangsttechniek heeft de vloot een reductie van bijna 60 procent al weten te realiseren. En dit proces van terugdringen gaat gewoon door.