Cijfers laten zien dat de visbestanden groeien

MEER VIS

Visbestanden dijen uit

In een op 14 januari 2017 door het Schotse NAFC Marine Centre gelanceerd rapport zijn cijfers over visbestanden van 1960 tot heden op een rijtje gezet. Daaruit blijkt een verrassend versnelde groei van het aantal geslachtsrijpe exemplaren van de belangrijkste commerciële visbestanden en een sterke daling van de sterfte die veroorzaakt wordt door de visserij (www.nafc.uhi.ac.uk/fish-stocks) . Het instituut heeft geen onderzoek op zee verricht maar louter cijferreeksen verzameld die afkomstig zijn van ICES (International Council for the Exploration of the Sea), de Internationale Raad voor de benutting van de zee oftewel een internationaal samenwerkingsverband van biologen. De cijfers die het Schotse instituut heeft verzameld spreken boekdelen. De hoeveelheden geslachtsrijpe kabeljauw, schelvis, heek, schol en tong (vis die rijp is om aan het voortplantingsproces deel te nemen) bereikten n 2016 een niveau dat 2,5 keer groter was dan dat in 2001. Tegelijkertijd daalde de visserijsterfte (dat wat de visserij onttrekt aan de bestanden) in 2016 naar minder dan de helft van de jaren negentig. Het algemene beeld is dus van over het algemeen uitdijende visbestanden en afnemende visserijsterfte-cijfers. Dat laatste komt omdat niet alleen de vissersvloot van Nederland sterk is geslonken, maar ook die van Schotland, Engeland, België en Denemarken.