DE NOORDZEE WISSELT STERK VAN SOORTENSAMENSTELLING EN BODENSTRUCTUUR

NOORDZEE

DE NOORDZEE IS ZEER DIVERS

De Noordzee is eigenlijk een randzee van de Atlantische Oceaan met een ‘ruim’ ontact in het noorden. Het totale oppervlak is ongeveer 750.000 vierkante kilometer groot. De landen rondom de Noordzee hebben elk hun eigen deel. Zo is er onder andere een Deens deel, een Nederlands deel en een vrij groot deel van het Verenig Koninkrijk. België heeft slechts een klein deel want de kust van onze zuiderburen aan de Noordzee is slechts 70 kilometer. Bovendien is de zee daar erg smal. Elk deel kent gebieden die qua soortensamenstelling en bodemstructuur sterk van elkaar verschillen. De Noordzee is een gemeenschappelijk gereguleerde zee. Nederlandse vissersvaartuigen mogen daarom in verschillende delen vissen. Dus niet alleen in het Nederlandse deel. De meeste Nederlandse vissersvaartuigen vissen afwisselend in het Duitse en Britse deel en som ook in het kleine Belgische deel. Vis verblijft immers niet het hele jaar in hetzelfde gebied maar zwemt telkens naar andere locaties. Op zoek naar voedsel, een aantrekkelijke temperatuur of een gunstig zoutgehalte. Daar liggen veel factoren aan ten grondslag.

Voor de vissers is de Noordzee een belangrijk werkterrein waarop zij al generaties lang achter de vis aan gaan. Die koesteren ze dus met veel enthousiasme want er moet in de toekomst ook gevist kunnen worden.