Momenteel zwemt er een enorme hoeveelheid schol in de Noordzee en aangrenzende wateren en dat zien vissers terug in hun vangsten

ELDORADO VOOR VIS

schol, schar en tong

Nog nooit hebben er zoveel schollen rondgezwommen in de Noordzee. De zoutwaterplas is een eldorado voor schol. De omvang van het scholbestand groeit nog elk jaar. De Nederlandse, Belgische en Duitse kottervloot zag het quotum voor deze platvis jaarlijks met 15 procent toenemen. Het quotum is van een dusdanige omvang dat vissers zelfs geen kans zien om dat op jaarbasis optimaal te benutten. Hoewel schar niet een specifieke doelsoort is, zit ie vrijwel altijd tussen de vangst. Schar komt in ruime mate verspreid over de hele Noordzee voor. Biologen noemen schar wel eens onkruid. Maar de Noordzee is niet alleen een eldorado voor schol en schar. Overige platvissen zoals tong en tarbot zwemmen naar hartelust rond en zien elk jaar kans om voor meer nakomelingen te zorgen waardoor de populatie groeit. De omstandigheden in de Noordzee zijn de laatste jaren zo gunstig dat vrijwel alle visbestanden zich in een optimale conditie bevinden:

 

  • Omvang vissersvloot is sterk geslonken
  • Visserijdruk is met meer dan de helft afgenomen
  • Vissers houden zich aan de toegestane vangsthoeveelheden
  • Voedselaanbod is uitermate gunstig
  • Temperatuurstijging heeft op sommige bestanden een gunstig effect