Vissers vrezen verbanning van de Noordzee

NL27RABO 0311079636 tnv:Stichting Eendracht maakt Kracht

Aanlandplicht

Discardban – EN Subtitled

Obligation De Debarquement – FR -Sous-titre

Red de Noordzee van windmolens

Windmolenparken maken onze zee kapot door geluidsoverlast, bodemschade en andere gevolgen. Help ons mee en teken de petitie nu of lees meer over de gevolgen.

Teken de petitie

Aanlandplicht

Aanlandplicht

In het leven geroepen door de EU om verspilling van vis te voorkomen, de visser te stimuleren om selectiever  te vissen, maar ook daar is een grens aan, want met het selectiever vissen gaat ook marktwaardige vis verloren. Lees meer…

Gesloten gebieden

Gesloten gebieden

Gesloten gebieden zijn er al in grote getale , langs de Nederlandse kust,(Vibeg gebieden) en overal op de Noordzee  en aangrenzende wateren. Ze zijn er al en er zijn potentiële gebieden die op de nominatie staan om gesloten te worden voor de visserij. Lees meer…

Windmolenparken

Windmolenparken

Energiebedrijven, multinationals, regeringen etc, doen er alles aan om de zee vol te planten met zgn windfarms om zodoende maar te voldoen, dat voor een bepaalde tijd, er zoveel % van de energie welke op het land gebruikt… Lees meer…

Vissers protesteren, want ‘toekomstige generatie krijgt het moeilijk’

Machiel Kraaij

Zo’n 600 vissers hebben in Amsterdam gedemonstreerd. Ze zijn het niet eens met nieuwe Europese regels en met de bouw van zo’n honderd windmolenparken op zee.

Zeventien viskotters voeren via IJmuiden naar Amsterdam om vervolgens te voet uit te komen bij de Dam. De rest van de vissers kwam uit het hele land en uit België met de bus naar de hoofdstad, waar ze ontvangen werden door CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

“Eindelijk in de picture”. Met spandoeken en fakkels gingen de 600 demonstranten richting de Dam:

Lees verder….

 

INTRODUCTIE

VISSERS VREZEN VERBANNING NOORDZEE

De Noordzee is ons grootste natuurgebied, waar vissers week in week uit proberen een visje te verschalken. Dat lukt ze de laatste jaren goed omdat de visbestanden er uitstekend voor staan. Zij vissen al lange tijd binnen de door de EU vastgestelde quota, bovendien steekt de sector veel energie in duurzaamheidsprojecten waar de overheid en het onderzoeksinstituut IMARES nauw bij betrokken zijn. Echter, milieuorganisaties maken steeds mee de dienst uit op de Noordzee. De ngo’s claimen gesloten gebieden op locaties waar vissers hun vangstbestekken hebben. De mogelijkheid om op aantrekkelijke locaties te vissen neemt zienderogen af. De vissers vrezen op die manier verbanning van de Noordzee!!

Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 117178474238029