HET PULSVISNET IS NIET ALLEEN INNOVATIEF EN VISVRIENDELIJK MAAR OOK ZEER DUURZAAM

KOTTERVLOOT

DIVERSITEIT KOTTERVLOOT

De  vissersvloot is weliswaar bescheiden in omvang maar vrij divers. De verschillende vissersvaartuigen kunnen niet over één kam geschoren worden. We onderscheiden vijf verschillende type vissersvaartuigen:

  • Pulskotter
  • Boomkorkotter
  • Flyshooter
  • Twinrigger
  • Garnalenkotter

De benaming van het type vaartuig is veelal gerelateerd aan de vangsttechniek:

  • Een pulskotter vist met een innovatief net dat gebruik maakt van elektrische pulsen.
  • Een boomkorkotter maakt gebruik van het traditionele boomkortuig of de sumwing. De sumwing is een aerodynamische vleugel die de weerstand verlaagt.
  • Een flyshooter is uitgerust met één relatief klein en licht net dat men met een snelheid van krap twee mijl per uur over de bodem wordt voortgesleept.
  • Een twinrigger is doorgaans een relatief kleine kotter (van ongeveer 27 meter) met gering vermogen die twee en soms vier kleine netten voortsleept.
  • Garnalenkotters zijn allemaal kleiner dan 24 meter en slepen aan weerszijden twee lichte garnalenkorren voort.

Als gevolg van de toepassing van het innovatieve pulsvisnet heeft zich binnen de Nederlandse vissersvloot die op de Noordzee op diverse soorten vist een aardverschuiving voorgedaan. Aanvankelijk viste de vloot met zogenaamde boomkorren, die relatief zwaar zijn. In de periode 2008 tot 2014 zijn 41 vissersschepen, die op tong, schol, schar, bot, tarbot, griet, wijting en poon vissen, omgeschakeld van de traditionele boomkor naar de pulstechniek. En in het jaar 2014 zijn nog eens 42 schepen (grotere en kleinere) omgeschakeld. In 2015 vissen 57 grotere schepen (tot 42 meter) en 27 kleinere (tot 24 meter) met het innovatieve pulsvisnet. Van de pakweg 75 grotere vissersschepen vist inmiddels meer dan driekwart met het lichte pulsvisnet. De overige vaartuigen gebruiken of een ander aerodynamisch visnet (zonder puls) of het traditionele visnet. De laatste groep slinkt overigens gestaag.

[rev_slider_vc alias=”diversiteit”]