WINDPARKEN

 

 

 

 

WINDPARKEN

ACTIE TEGEN WINDMOLENPARKEN

Energiebedrijven doen hun best om alternatieve en duurzame bronnen aan te boren. Wind en zon kunnen ons daarbij helpen. Op de Noordzee waait het vrijwel altijd en dus is dat een interessant gebied om er windmolens neer te zetten. Sommige delen van die Noordzee zijn echter decennialang vaste locaties waar vissers gedurende bepaalde maanden in het jaar goede vangsten weten te behalen. Vissers hebben echter geen eigendomsrecht maar zien wel telkens die populaire vangstgebieden in handen komen van bedrijven uit de energiesector. Als gevolg van de aanleg van gigantische, door de overheid gesubsidieerde, windmolenparken zien zij hun favoriete locaties in rook opgaan. Het is onmogelijk om te vissen tussen de windmolens. Veel te gevaarlijk. Bovendien is dat niet eens toegestaan, dus krijgen de vissers te maken met een gesloten gebied. Daardoor vissen ze soms aan de rand van zo’n park. Zoals te zien is op de foto. Overigens is er nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van de vibraties die de wieken van de windmolens veroorzaken op het gedrag van vis en zeezoogdieren. Gehoorschade bij zeezoogdieren is volgens enkele op kleine schaal verrichte onderzoeken al wel aan de orde. Dolfijnen zullen zo’n gebied proberen te vermijden. Mogelijk kan het geluid dat door de vibraties veroorzaakt wordt ook invloed hebben op paaidrang (voortplanting) van vissoorten. Dat zou betekenen dat windmolenparken verre van milieuvriendelijk zijn.